تبلیغات
گچساران شهر من - چرا..........زیبا
گچساران شهر من
GACH30TY.CO.CC

چرا پیوسته می گویی دل شیدا نمی بینم
چرا پیوسته می گویی قد رعنا نمی بینم
چرا با آیه های یأس خود دایم پریشانی
و گویی از پس امروز خود فردا نمی بینم
چرا با این همه دریا فقط از قطره می گویی
تلنگر می زنی بر خود كه من دریا نمی بینم
چرا با این همه عاشق تو از معشوق بیزاری
و مجنون وار می گویی كه من لیلی نمی بینم
همه زیبا و شیدایند در این عالم كه می بینی
عوض كن رنگ چشمانت نگو زیبا نمی بینم
(هر وقت نا امید شدی برو جلوی كوه و بگو خدایا هنوز جای امیدواری هست؟ خواهی شنید هست! هست!هست! )


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 شهریور 1388 توسط NePtoN