تبلیغات
گچساران شهر من - محبوبم!
گچساران شهر من
GACH30TY.CO.CC

محبوبم!
اگر برای آن به سوی تو می آیم
که مرا از شعله های دوزخ نجات بخشی،
بگذار در آنجا بسوزم.
و اگر برای آن به سوی تو می آیم
که لذت بهشت را به من ببخشی
بگذار که درهای بهشت به رویم بسته شود.
اما اگر برای خاطر تو به سویت می آیم،
محبوبم!مرا از خویش مران!
متبرکم کن
تا در کنار زیبایی جاودانه ات
تا ابد لانه کنم.
(اگر خدا بخواهد در برخورد سنگ و شیشه این سنگ است که خورد می شود،اگر خدا بخواهد.)


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 مهر 1388 توسط NePtoN