تبلیغات
گچساران شهر من - قوانین تایپ فارسی
گچساران شهر من
GACH30TY.CO.CC


- قوانین تایپ :
اكنون شروع به تایپ نمائید. با زدن Space كلمات از یكدیگر جدا می شوند. زمانی که یك سطر تمام می شود برای رفتن به سطر بعد لازم نیست Enter بزنید ، برنامه توسط خصوصیت Word Wrap موجب می گردد كه سطر شما بدون زدن Enter شكسته شود . اكنون یك جمله به پایان رسید . نقطه را گذاشته و ادامه دهید تا جمله بعدی نیز تمام شود. آیا بنظر شما یك پاراگراف پایان پذیرفته و یا چون دو جمله دارید ، دو پاراگراف تایپ كرده اید؟ در جواب باید گفت یك پاراگراف شامل یك حرف ، یك سطر یا چند سطر است كه تا پایان نپذیرفته Enter نباید زد. هرگاه Enter زده شد به مفهوم پایان یك پاراگراف است .


- اصول تایپ :
تایپ فارسی : درس اولتمرین :

شكیبا – ساسان – مامان – تینا – تمشك – آسان – انگشتان – بایگانی – گلابی – گیتی – مالش - نان – آب – شام – سام – سیاست – كیاست – تابستان – شایان – مات – ماش – كمك یاس – تلاش- یال – شبنم – شب – كمال – كمان – سیمین – شكاك – شكیل - آسمان آبان – لباس – سامانتا- تمام – شمیم – نیك – اناب – آسیاب – لام – كام – گلاب – گلشن – كامیاب – تابان – سلام – كتلت – سیمان - آبی

- از كلید میانبر ALT+SHIFT سمت چپ برای تبدیل صفحه كلید به لاتین و از كلید میانبر ALT+SHIFT سمت راست برای تبدیل صفحه كلید به فارسی استفاده كنید.

از كلید تركیبی CTRL+SHIFT سمت چپ برای چپ چین و از كلید تركیبی CTRL+SHIF سمت راست برای راست چین كردن استفاده نمایید.
 


قسمت چهارم

قوانین تایپ لاتین
درس اولتمرین :
Asad- Safa- Hadad- Das- Laf- Sad- Hads- Hall- Shad- Jad- Jalall- Adl- Sadha- Laj- Shafa- Jafa- Has- Lagha- Hadaf

تایپ فارسی : درس دومتمرین :
كاملاً – سیاحت – غلاف – جفا – ثبات – چماق – اصلاً – خام – هشام – حسام – فیاض - فیض – غیض – چخماق – هاتم – غاصب – سماق – جناق – سیاه – كلیسا- كیاست – سام – خفته – آشفته – قاسم – هاشم – حجم – غاصب – صحیفه – صفـی الله – آسایشگاه – آتشگاه – قصاب – قناعت – حكاك – جمیله – شاهین – قاتل


تایپ لاتین : درس دومتمرین :
Topes- Wash- Glass- Door – Wall- Yoshiro- Site – Style – Tools – Help – Edit- File- Word – Saturday- Sunday – Tuesday – Thursday- Friday- Air


تایپ فارسی : درس سومتمرین :
احتراماً – ظالم – ذلالت – انشاء- تأخیر- مؤذن - حتماً – ابتدائی – مؤذن - اطلاعات – امكانات – ظلمت- طالع – زارعین – غیور – هادی – عازم – مقدماتی – قاسم – كلید – تركیبی – كاغذ – وحید – لادن – تكنولوژی – پیشرفته – ژیلا – پرهام – پدیدار – ژولیده – مسئولیت – ظاهر – حقیقتاً – ظلمت – سائل – خان دائی – بالغ – گارائین
- جایگاه حرف « پ ، ژ» بسته به صفحه كلید تغییر میكند معمولاً حرف «پ» بالای دكمه Tab و حرف «ژ» زیر دكمه Enter قرار می گیرد.
حروف ( پ ، ژ ) بسته به صفحه كلید جایگاه دارد .
تمرین :
ژرمن – ژاله – پژمرده – پژمان – پروانه – ژرورا – توپ – ژیلا


تایپ لاتین : درس سومتمرین :
Oxford – Learner's – Advanced – Dictionary – New – Best – World's- Radically – Revised – millennium – Symbols – Numbers – Office – Map- Mouse – Clear
- برای تایپ شماره بایستی از کلیدهای ردیف بالا و یا برای استفاده از كلید های سمت راست باید دكمه Num Lock روشن باشد تا بتوانید اعداد را تایپ نمــــائید در صورتیكه كلید Num Lock خاموش باشد از كلیدهای 8 ،4 ،6 و 2 میتوان بعنوان كلید های Arrow Key استفاده نمود .
در صورتیكه دكمه Caps Lock روشن باشد حروف بصورت بزرگ تایپ می شود. مثلاً حرف A را تایپ كنید بصورت حروف بزرگ تایپ میشود.
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 اسفند 1387 توسط BatGiRl