تبلیغات
گچساران شهر من - پیغام گیر
گچساران شهر من
GACH30TY.CO.CC
لابد برای شما هم پیش آمده است كه به دوستی زنگ بزنید و از آن طرف سیم ، پیامگیر یا پاسخگوی اتوماتیك برایتان یك قطعه موسیقی بنوازد یا شعری زمزمه كند. بین ایرانیان باذوق هستند كسانی كه به جای دو كلمه خشك خالی ، عدم حضور خود را با كلام منظوم در تلفن اعلام می كنند.

یكی از همین جماعت از دوست شوهر خود كه شاعری طناز (طنزپرداز!) است در خواست كرده بود برایش یك دوبیتی بسازد تا روی دستگاه ضبط كند

ایشان هم اینگونه سراییده:

شرمنده از آنم كه نباشم به سرایم              تا با تو سلامی و علیكی بنمایم

گر لطف كنی نمره و پیغام گذاری    پاسخ دهم ای دوست به محضی كه بیایم

اما كار به همین جا خاتمه پیدا نمی كند . درخواست دوست ، راهنمای ذهن شاعر می شود كه سری بزند به خانه شعرای پیشین و بیندیشد كه اگر حافظ و خیام فردوسی و دیگران در عصر پیغام گیر و پاسخگوی اتوماتیك زندگی می كردند چه كلامی روی این ماشین می گذاشتند.

و این است حاصل این تحقیق:

در منزل حافظ:

رفته ام بیرون من از كاشانه ی خود ، غم مخور          تا مگر بینم رخ جانانه ی خود ، غم مخور

بشنوی پاسخ ز حافظ گر كه بگذاری پیام              آن زمان كو بازگردد خانه ی خود ، غم مخور

در منزل سعدی :

از آوای دل انگیز تو مستم                         نباشم خانه و شرمنده استم

به پیغام تو خواهم گفت پاسخ                     فلك گر فرصتی دادی به دستم

در منزل خیام :

این چرخ فلك عمر مرا داد به باد                  ممنون توام كه كرده ای از ما یاد

رفتم سر كوچه منزل كوزه فروش          آیم چو به خانه ، پاسخت خواهم داد

در منزل فردوسی :

نمی باشم امروز اندر سرای                          كه رسم ادب را بیارم به جای

به پیغامت ای دوست گویم جواب                    چو فردا برآید بلند آفتاب

در منرل مولانا :

بهر سماع از خانه ام ، رفتم برون رقصان شوم   شوری برانگیزم به پا ، خندان شوم ، شادان شوم

برگو به من پیغام خود ، هم نمره و هم نام خود   فردا تورا پاسخ دهم ، جان ترت قربان شوم
نوشته شده در تاریخ شنبه 11 آبان 1387 توسط BatGiRl