تبلیغات
گچساران شهر من - ........
گچساران شهر من
GACH30TY.CO.CC

گاهی اوقات مهم است که فقط توقف کنیم و شکرگذار نعمتهایی باشیم که هم اکنون داریم.

سعی نكن زندگی را درك كنی. آن را زندگی كن! سعی نكن عشق را درك كنی. به درون عشق قدم بگذار. آنگاه در خواهی یافت... و آن دریافت از تجربه كردن تو نشات خواهد گرفت. آن شناخت هرگز این راز را از میان برنخواهد داشت، اینكه هر چه بیشتر بدانی، بیشتر در می یابی كه چیزهای بسیاری برای شناختن باقی است.(اشو )

وقتی از عشق الهی پر می شویم. خدا همواره در کنار ما قرار می گیرد و ما را در زندگی روزانه مان یاری می کند.

 هیچ مرده ای حسرت لحظه های زنده را نمی خورد بلکه زنده ها حسرت لحظه های مرده را می خورند. اما چگونه خدا را خواهید شناخت، در حالی که خود را نمی شناسید؟
نوشته شده در تاریخ شنبه 20 مهر 1387 توسط BatGiRl