تبلیغات
گچساران شهر من - چندجمله ی زیبا
گچساران شهر من
GACH30TY.CO.CC

      

 

درمهربانی همچون باران باش که درترنمش (علف هرز)وگل

سرخ یکیست.(دکتر شریعتی(

شایدکودکان ازدوران زندگی آگاهند که آن را با گریه آغازمیکنند.

یک عمربه دنبال خدا گشتم٬تازه فهمیدم  که برای یافتن

 خدا باید دنبال خودم میگشتم.

آرزوهات رو یه جایی یادداشت کن ویکی یکی ازخدا بخواه٬

خدایادش نمیره اما تو یادت میره که آنچه امروز داری آرزوی دیروزت بود.

هرگاه بتوانم بعداز هرشکست لبخند بزنم٬شجاع هستم.

درجهان تا میتوانی یکرنگ باش٬قالی ازصدرنگ بودن

زیرپاافتاده است.
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1389 توسط NePtoN