تبلیغات
گچساران شهر من - آیا می دانستید........
گچساران شهر من
GACH30TY.CO.CC

آیا می دانستید که نزدیکترین ستاره به ما یکسال نوری فاصله دارد.

آیا می دانستید که انسان برای اولین بار در سال (1783 م) بود که پرواز را تجربه کرد و توانست هشت کیلو متر با بالن پرواز کند.

آیا می دانستید که یکصدو پنجاه ملیون سال پیش امریکایی جنوبی از افریقایی جنوبی از نظر جغرافیایی جدا شده است.

آیا می دانستید که در سال (2035 م) جمیعت هند از جمیعت چین بیشتر خواهد شد و در سال(2050 م)جمیعت هند به بیش از یک ملیارد ششصد ملیون نفر خواهد رسید.

آیا می دانستید که جمیعت جهان تا پنجاه سال آینده از مرز نه میلیارد نفر خواهد گذشت.

آیا می دانستید که گرمترین سیاره منظومه شمسی زهره می باشد این سیاره درجه حرارت تقریباً ثابتی دارد که برابر با 462 سانتی گراد می باشد.

آیا می دانستید که عمر خورشید پنج ملیون سال می باشد.

آیا می دانستید که عمر کهکشان راه شیری ده ملیارد سال می باشد.

آیا می دانستید که نقره صد ها بار بیش از سایر مواد ضد عفونی قوی تر است و ششصدو پنجاه نوع میکروب را از بین می برد.

آیا می دانستید که فیل بالغ روزانه 220 کیلو گرم غذا و 200 لیتر آب مصرف می کند.

آیا می دانستید که مساحت کره زمین 515 ملیون کیلو متر است.

آیا می دانستید که کهکشان راه شیری اضافه تر از صد ملیون ستاره دارد.

آیا می دانستید که حنجره زرافه تار صوتی ندارد و گنگ است.

آیا می دانستید که تنها غذائی که خراب نمی شود عسل است.

آیا می دانستید که پلک زدن زنان دو برار پلک زدن مردان است.

آیا می دانستید که قدیم ترین بنا در شمال توکیو است پانصد هزار سال قدمت دارد.

آیا می دانستید که حلزون می تواند تا سه سال بخوابد.

آیا می دانستید که روزانه 14000 نفر به بیماری ایدز مبتلا می شوند.

آیا می دانستید که زمانی که عطسه می کنید قلب شما به اندازه یک میلیونم ثانیه ایستاده می شود.

آیا می دانستید که خوک به لحاظ فیزیک بدن قادر به دیدن اسمان نیستند.

آیا می دانستید که مقاوم ترین ماهیچه در بدن زبان است.

آیا می دانستید که لایه پوستی که آرنج دست را پوشیده هر ده روز یک بار عوض می شود.

آیا می دانستید که در هر قطره آب 3300 ملیون اتم وجود دارد.

آیا می دانستید که تجربه نشان داده ست که مرغ با شنیدن موسیقی بزرگترین تخم را می گـــذارد.

آیا می دانستید که مورچه کارگر تا پنج سال و مورچه ملکه تا بیست و پنج سال عمر می کند.

آیا می دانستید که زنبور عسل دو معده دارد یکی برای جمع آوری عسل و دیگری برای هضم غذا.

آیا می دانستید که مورچه نسبت به بدن اش بزرگترین مغز را دارد.

آیا می دانستید که موش های صحرایی چنان تکثیر پیدا می کند که در عرض هجده ماه دو موش صحرایی قادرند یک ملیون فرزند داشته باشند.

آیا می دانستید که جنین انسان بعد از هفده هفته می تواند خواب هم ببیند.

آیا می دانستید که گربه و سگ پنج نوع گروه خون دارند در حالی که انسان چهار نوع گروه خون داد.

آیا می دانستید که روباه همه چیز را خاکستری رنگ می بیند.

آیا می دانستید که 1300 کره زمین در سیاره مشتری جای می گیرد.

آیا می دانستید که اولین پسته در جهان در سال( 1840 م)در انگلستان به چاپ رسید.

آیا می دانستید که سریع ترین پرنده شاهین است و می تواند تا سرعت 200 کیلو متر در ساعت پرواز کند.

آیا می دانستید که در شیلی صحرایی وجود دارد که هزاران سال می شود در آن باران نباریده.

آیا می دانستید که خرگوش و طوطی تنها حیواناتی هستند که بدون برگشتن به عقب پشت سر خود را ببینند.

آیا می دانستید که میزان انرژی که خورشید در یک ثانیه تولید می کند برای تولید برق مورد نیاز تمام کشور های جهان برای مدت یک ملیون سال کافی است.

آیا می دانستید که دریایی در کمبوج است که شش ماه از شمال به جنوب و شش ماه دیگر از جنوب به شما آب در آن جریان دارد.

آیا می دانستید که طول قد هر انسان سالم برابر هشت وجب دست خود اوست.

آیا می دانستید که شبکه چشم انسان 135 ملیون سلول احساس دارد که مسسوولیت گرفتن تصاویر و تشخیص رنگ ها را بر عهده دارند.

آیا می دانستید که بدن انسان پنجاه هزار کیلومتر رشته عصبی دارد.

آیا می دانستید........
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 7 مهر 1389 توسط BatGiRl