تبلیغات
گچساران شهر من - ...
گچساران شهر من
GACH30TY.CO.CC

پروردگارا

مرا وسیله ای قرار بده برای بسط و گسترش آرامش خودت

پروردگارا یاری ام کن تا

در دلهای آکنده از نفرت بذر عشق و دوستی بکارم

در دل های رنجیده... عفو و بخشش

در دلهای آکنده از تردید...یقین

در دل های نا امید.... امید

در دلهای مملو از ظلمت....نور

ودر دلهای غمگین.... شادمانی

آه ای خدای من ... یاریم ده تا

همان طور که به فکر تسکین غم و درد خویش هستم... برای تسکین دیگران نیز بکوشم

همان گونه که می خواهم مرا درک کنند... بتوانم دیگران را بفهمم

به همان اندازه که دوست دارم مورد عشق و محبت قرار گیرم... و به دیگران عشق و محبت نثار کنم

زیرا آنچه را که میبخشیم...دریافت خواهیم کرد

با عفو و بخشش دیگران، مورد عفو و بخشش قرار خواهیم گرفت

با مرگ حیات مادی ، در دنیای ابدی متولد می شویم.

"فرانسیس مقدس"

 
نوشته شده در تاریخ شنبه 16 مرداد 1389 توسط NePtoN